Statika a dynamika skla

Sklo je velmi specifický materiál, který si vyžaduje citlivé modelování každé maličkosti. Proto provádím 3D numerické simulace metodou konečných prvků, kdy vyhodnocuji maximální únosnost skla na jeho povrchu v tahu při ohybu. 

Výpočty statika a dynamika skla

Proč potřebujete statický výpočet?

Sklo je dokonale krásný materiál, ale je i křehký. V současnosti jsou izolační skla, speciální skleněné nepravidelné prvky kotveny bodově, lepeny na rám nebo zavěšeny. Proto je velmi důležité ověřit, jak se sklo bude chovat při různých způsobech zatěžování.

Od roku 2022 platí technický standard ČKAIT TS 03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví , ve kterém se přímo popisuje, že zodpovědná osoby za návrh skla jsou odpovědní za navržení správné tloušťky skla, která odolá překlodaným normovým zatížením a jejich různých normových kombinací a stavů odpovídajících místě použití. 

Jak provádím statické výpočty skla?

Jako specialista na stavební sklo, který vypracoval přes 1300 různých diagnostických a statických posudků, vím, že nejslabším místem plochého skla je jeho povrh a hrany. 

Proto sklo a jeho uložení počítám pomocí 3D numerické simulace metodou konečnýc prvků, kdy vytvořím 1:1 model skla a přesného jeho uložení (na milimetry přesně), aby ověřil, jak se sklo bude chovat při statickém nebo dynamickém zatížení. 

Statický 3D model pro statiku skla

Postup statického výpočty:

Statické a dynamické výpočty mají svá fyzikální a mechanická pravidla. Moje výpočty provádí jedna z nejlepších aplikací pro navrhování skla: SJ-MEPLA. 

Abch mohl provést dobrý statický výpočet, tak musím znát teorii navrhování stavebních konstrukcí spolu s teorií zatěžovacích stavů. Na základě těchto teoretických normových podmínek provedu numerickou simulace, při které zjistím, zda navržené sklo je dostatečně odolné na účinky dvou mezních stavů: 

  • MSÚ - mezní stav únosnosti
  • MSP - mezní stav použitelnosti

Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?

Statické výpočty skla provádím již od roku 2006, proto jsem schopný velmi rychle určit složení skla a provést jeho numerickou analýzu únosnosti. Mojí velkou přednosti jsou empirické zkušenosti z diagnostiky skla.

Statický posudek vypracuji přibližně do 10 pracovních dnů od zadání. Pokud nemám předem dohodnuté zakázky, tak to stíhám i do 5 pracocvních dnů.

Cena statických posudků se pohybuje od 15.000 Kč až po 150.000 Kč u velkých a náročných projektů s velkou odpovědností za dopad návrhu skla. Pro detailnější informace jděte na stránku: Statické posudky.

Druh posudku

Návrh skleněného zábradlí

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněného zábradlí.

Druh posudku

Návrh skleněné markýzy

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněné markýzy.

Druh posudku

Návrh tloušťky pochozího skla

Statické a diagnostice posudky tloušťky pochozího skla.

Posoudím a navrhnu správnou tloušťku skla na účinky zatížení, aby sklo bylo bezpečné.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek