Návrh a statika skleněné markýzy

Správný návrh složení, tloušťky, bezpečnosti a uložení skleněné markýzy si vyžaduje specifický způsob statikyckých a dynamických výpočtů, které provádím pomocí 3D numerické simulace metodou konečných prvků. 

Návrh skleněné markýzy - statika

Normové požadavky na ochranná zábradlí

Skleněná markýza a přístřešek musí být proveden tak, aby svými vlastnostmi neohrozily život a zdraví osob nebo zvířat, zejména při úderu nebo nárazu. V případě poruchy zasklení, musí být deklarovaná prokazatelná zbytková stabilita skleněné tabule, aby její pád či uvolnění některých částí neohrozil život a zdraví osob nebo zvířat.

Od roku 2022 platí technický standard ČKAIT TS 03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví, který popisuje a zavádí postupy, jak navrhovat stavební konstrukce ze skla:

Statika skleněná markýza

Kolik tento speciální dynamický a statický posudek stojí?

Pomocí numerické simulace zjistím, jak se šíří tahové a tlakové napětí na povrchu skla, abych mohl posoudit jeho únosnost. Díky 3D numerické simulaci modeluji 1:1 uložení zasklení a tím vám mohu provést i posouzení správného uložení skla.

Posouzení skleněné markýzy

Cena numerické simulace se pohybuje od 12.000 Kč v závislosti na složitosti a rozsahu zakázky. 

Co pro výpočet nutně potřebuji?

Pokud potřebujete navrhnout správnou tloušťku skla skleněné markýzy, tak základním požadavkem bude znalost geometrie objektu. Pro ostatní ožadavky, které od vás budu potřebovat mě prosím kontaktujte na email: kancelar@sazovsky.cz 

Druh posudku

Návrh skleněného zábradlí

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněného zábradlí.

Druh posudku

Návrh skleněné markýzy

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněné markýzy.

Druh posudku

Návrh tloušťky pochozího skla

Statické a diagnostice posudky tloušťky pochozího skla.

Posoudím a navrhnu správnou tloušťku skla na účinky zatížení, aby sklo bylo bezpečné.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek