Návrh a statika skleněného zábradlí

Správný návrh chranného zábradlí ze skla nebo se sklem podle ČSN 743305 si vyžaduje specifický způsob statikyckých a dynamických výpočtů, které provádím pomocí 3D numerické simulace metodou konečných prvků. 

Návrh skleněné zábradlí - statika

Normové požadavky na ochranná zábradlí

Ochranná zábradlí ze skla nebo se sklem musí být navržena v souladu s ČSN 74 3305

Od roku 2022 platí technický standard ČKAIT TS 03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví, který popisuje a zavádí postupy, jak navrhovat stavební konstrukce ze skla:

Kolik tento speciální dynamický a statický posudek stojí?

Pokud potřebujete dynamický a statiský posudek, který se doloží jeho správný návrh pro dané umístění a způsob používání, tak je nutné si uvědomit, že budu provádět dvě odlišné simulace. 

V první simulaci budu modelovat zatížení skla od statického namáhání jako tlak na madlo (horní hranu skla) nebo zatížení od tlaku a sání větru. 

V druhé simulaci budu provádět zatížení skla od dynamického zatížení pomocí normového tělesa dle ČSN EN 12600. Tento speciální výpočet si vyžaduje 3D numerickou simulaci metodou konečných prvků, která simuluje reálné chování skla při dynamickém nárazu člověka. Díky výpočtům ušetříte metodu pokus omyl, kdy při překročení únosnosti skla stačí jen změnit jeho tloušťku a nemusíte prasklé sklo vyměnit a čekat na další termín výroby. 

Cena numerické simulace obou zatěžovacích stavů se pohybuje od 19.000 Kč v závislosti na složitosti a rozsahu zakázky. 

Co pro výpočet nutně potřebuji?

Pokud potřebujete navrhnout správnou tloušťku skla do ochranného zábradlí do exteriéru, tak základním požadavkem bude znalost geometrie objektu. Pro ostatní ožadavky, které od vás budu potřebovat mě prosím kontaktujte na email: kancelar@sazovsky.cz 

Požadavky na geometrii objektu

Druh posudku

Návrh skleněného zábradlí

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněného zábradlí.

Druh posudku

Návrh skleněné markýzy

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněné markýzy.

Druh posudku

Návrh tloušťky pochozího skla

Statické a diagnostice posudky tloušťky pochozího skla.

Posoudím a navrhnu správnou tloušťku skla na účinky zatížení, aby sklo bylo bezpečné.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek