Posudky tloušťky a bezpečnosti skla

Posoudím vám správnou tloušťku, bezpečnost a uložení skla, aby odolalo očekávanému a běžnému normovému zatížení. V praxi totiž nestačí jen pouhý výpočet tloušťky skla, ale musíte ověřit i jeho správné uložení a vhodnost použití z pohledu bezpečnosti ochrany zdraví a životů lidí či zvířat.

Posudky tloušťky a bezpečnosti skla

Druh posudku

Návrh skleněného zábradlí

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněného zábradlí.

Druh posudku

Návrh skleněné markýzy

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněné markýzy.

Druh posudku

Návrh tloušťky pochozího skla

Statické a diagnostice posudky tloušťky pochozího skla.

Jak probíhají posudky složení, tloušťky a bezpečnosti skla?

Abych mohl provést odbodné posouzení navrženého skla, tak potřebuji znát spoustu dílčích informací ohledně jeho:

 • umístění v nebo na objektu,
 • lokalitě satvby,
 • okolním prostředí,
 • způsobu používání,
 • druhu uložení,
 • požadavcích na bezpečnost,
 • očekávané životnosti
 • ... atd.

Pokud si nejste jistí, co vše do posudku vstupuje, tak se podívejte na technický standard ČKAIT TS 03 - Navrhování skleněných prvků ve stavebnictví , ve kterém se přímo popisují všechny požadavky na navrhování skla ve stavebnictví. 

Jaké konstrukce nejčastěji posuzuji?

Mezi mé nejčastější posudky tloušťky, bezpečnosti a uložení skla patří:

 • posouzení ochranného zábradlí ze skla nebo se sklem
 • posouzení skleněné markýzy
 • posouzení skleněné příčky
 • posouzení pochozí skleněné plochy
 • posouzení izolčního skla na účinky větru a bočního nárazu
 • posouzení skleněného světlíku nebo šikmého zasklení (vítr, sních, kroupy, pád předmětu)
 • posouzení skleněných schodů
 • posouzení bodově uloženého skla (fasády, markýzy, zábradlí, větrolamy, podlahy, schodnice atd.)
 • posouzení podzemních akvárií nebo prosklených stěn bazánů

Kolik to stojí a jak dlouho to trvá?

Cena posudků je závislá na rozsahu práce a míře odpovědnosti. Je velký rozdíl navrhovat jednu tbuli skla do rodinného domku nebo do administrativní budovy, kde se sklo vyskytne stokrát. Proces je stejný, ale odpovědnost je 100x větší. 

Posudek správného složení, bezpečnosti a uložení skla vypracuji přibližně do 10 pracovních dnů od zadání. Pokud nemám předem dohodnuté zakázky, tak to stíhám i do 5 pracocvních dnů.

Cena posudků správného složení, bezpečnosti a uložení skla se pohybuje od 15.000 Kč až po 150.000 Kč u velkých a náročných projektů s velkou odpovědností za dopad návrhu skla. Pro detailnější informace o výpočtech statiky a dynamiky skla se podívejte na stránku: Statické a dynamické výpočty 

Posoudím a navrhnu správnou tloušťku skla na účinky zatížení, aby sklo bylo bezpečné.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek