Kdy potřebuji statiku

Statický nebo dynamický výpočet únosnosti skla potřebujete v situacích, kdy si potřebujete ověřit návrh tloušťky skla, jeho vhodné složení, které odolá přepokládanému zatížení nebo v situacích, kdy dochází k praskání skla a vy chte evědět, čím je to způsobené.

Pokud potřebujete statické nebo dynamické výpočty únosnosti skla, tak mi napište na: kancelar@sazovsky.cz stručný text se zadáním.

Druh posudku

Návrh skleněného zábradlí

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněného zábradlí.

Druh posudku

Návrh skleněné markýzy

Statické a diagnostice posudky tloušťky skla skleněné markýzy.

Druh posudku

Návrh tloušťky pochozího skla

Statické a diagnostice posudky tloušťky pochozího skla.

Ukázky statických výpočtů

Jako statik na sklo jsem byl již několikrát pozván na stavby, kde prasklo sklo nebo vypadlo sklo z rámu. Vždy pak pomocí statickýh nebo dynamických výpočtů prověřuji, proč sklo prasklo a zda byla navržena správná tloušťka skla.

Posoudím a navrhnu správnou tloušťku skla na účinky zatížení, aby sklo bylo bezpečné.

IČO: 74723821


©2023 Ing. Miroslav Sázovský, IČO: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek